Minu Meelespea.net

Abistama

Kalender

Kalender rasestumisvastaste tablettide kasutajatele. Abi

Kuidas salvestada teavet ühe teatud päeva kohta

Kalendri vasakul serval asuvas menüüs saate vaadata, täiendada või muuta teavet iga üksiku päeva kohta. Märkige hiire abil tingimused, mida soovite vastava päeva kohta salvestada ning klõpsake menüü lõpus olevat nuppu “assign for the day” (“salvesta päevainfo“).

Kuidas muuta teavet ühe teatud päeva kohta

Aktiveerige hiire abil valitud päev, märkige valitud tingimused ning klõpsake nuppu “assign for the day” (“salvesta päevateave“). Kui tegite tingimuste salvestamisel vea, soovite valitud tingimusi tühistada või selle päeva kohta salvestatud teavet täielikult kustutada, klõpsake esmalt nuppu “delete” (“kustuta”) ning seejärel nuppu “assign for the day” (“salvesta päevateave“).

Millise teabe salvestab süsteem kalendrisse automaatselt

Vastavuses registreerimislehele kantud teabe ning igapäevaselt täidetud andmetega täidab süsteem tsükli kalendri automaatselt. Sisse logides näete iga kord järgmise kolme kuu tähiseid:

  • Rasestumisvastaste tablettide kasutajate jaoks arvutab süsteem automaatselt välja päevad, millal tuleb tablette võtta (kasutajaprofiilis peate ise ära märkima, mis tüüpi tablette te kasutate ning vastavalt nendele andmetele arvestab süsteem välja, mitmel päeval te peate tablette võtma ja kui pika vaheaja te tabletipakendite vahele peate jätma (või mitte jätma).
  • Kui te märkisite, et soovite SMS-i või e-posti teel meenutust tableti võtmise või uue rasestumisvastaste tablettide pakendi ostmise kohta, saadab süsteem vastavatel päevadel automaatselt meenutuse vastavalt teie poolt märgitud kasutatavate tablettide tüübile ja nende kasutamise algusajale.

Kuidas kalendrit sirvida

Kalendri kohal näete kasti, kus on näidatud jooksev kuu ja aasta (näiteks: mai 2006) – kasutadesjakursoreid vasakul ja paremal saate kuud muuta.

Kuidas muuta pakendi alustamise päeva ja kalendri tüüpi

Klõpsake nuppu “change the beginning of the pill package” (“muuda tabletipakendi alustamise andmeid”). Ilmub kast, kus saate muuta tsükli alguskuupäeva.

Kui soovite muuta kalendri tüüpi - enne “contraceptive pills users” (“rasestumisvastaste tablettide kasutaja”), nüüd “non-taking contraceptive pills” (“rasestumisvastaste tablettide mittekasutaja”) või “pregnant” (“rase”), - Klõpsake kalendri paremal serval asuvat nuppu “Change the kalender type” (“muuda kalendri tüüpi”), märkige ilmuvas kastis uue kalendri seaded ning Klõpsake “save” (“salvesta”).

Miks on vaja muuta tabletipakendi alustamise kuupäeva

  • Te ei kavatse vaheaega teha ning alustada uue pakendiga kohe, kui olete lõpetanud “aktiivsete” tablettide võtmise;
  • Muutke järgmise tsükli algusaega, kui te käesoleva tsükli ajal võtsite ühe või rohkem tablette selle pakendi lõpust ning käesolevat tsüklit lühendatakse sama arvu päevade võrra, kui palju te lisatablette võtsite. Kui te võtsite lisatablette olemasolevatest “varudest” ning pakend on käesoleva tsükli jaoks täis, ei ole teil vaja järgmise pakendi algusaega muuta, välja arvatud juhul, kui te ei taha pakendite vahele vaheaega.

Kuidas muuta personaalset informatsiooni

(Kontaktandmed; kalendri tüüp): Klõpsake lehekülje ülaservas asuval horisontaalsel menüüribal nupule “My profile” (“minu profiil”), tehke ilmuval vormil vastavad muudatused ning Klõpsake “save” (“salvesta”). Nüüdsest alates kasutab süsteem uut informatsiooni.

 
Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015