Minu Meelespea.net

Kontratseptsioon

Pillid ja teised ravimid

Mõned ravimid võivad mõjutada suukaudsete rasestumisvastaste tablettide efektiivsust s.t. vähendada rasestumisvastast toimet või põhjustada läbimurdeveritsust. Siia kuuluvad ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:

  • Epilepsia ( toimeainetena ravimis näiteks primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbamasepiin, topimaraat)
  • Tuberkuloos (toimeainena ravimis näiteks rifampitsiin)
  • HIV-nakkus (toimeainena ravimis näiteks ritonaviir, nevirapiin)
  • Teised nakkushaigused (toimeainena näiteks griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliinid või teised antibiootikumid)
  • Kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (toimeainena näiteks bosentaan)
  • Taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum)

Hormonaalsete kontratseptiivide ja ülalmainitud haiguste ravis kasutatavate ravimite koostises olevate toimeainete koostoime tulemusena kiireneb maksas hormonaalsete kontratseptiivide ümbertöötlemine ning pillist organismi alles jäänud hormoonide annus võib olla ebapiisav, et kaitsta naist soovimatu raseduse eest. Seepärast, juhul kui arst kirjutab välja lühiajalise ravikuuri (kuni 1 nädal) mõne ülalmainitud toimeainega ravimiga, siis pead ravimite koosmanustamise ajal ning vähemat 7 päeva pärast koosmanustamise lõpetamist kasutama lisakaitset, nt kondoomi. .Pikemaajalise ravimite koosmanustamise korral pead konsulteerima oma arstiga. (1)

Kindlasti teavita arsti ravimi väljakirjutamisel kontratseptiivide kasutamisest. Kui arst on sellest teadlik, on tal võimalik valida sulle sobivaim ravim, et minimaliseerida võimalikke koostoimeid ravimite vahel.

Kui sulle määratakse arsti poolt kontratseptiivide kasutamise ajal mõni sulle uus ravim, siis loe kindlasti selle uue ravimi patsiendi infolehelt, kas on vaja tarvitada lisakaitsest kui manustad ravimit koos hormonaalsete kontratseptiividega.

1. Eesti ravimiregister

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015