Minu Meelespea.net

Rasedus

Bepanthen

Kuidas kasutada Bepantheni mähkmelööbe ärahoidmisel ja ravis?

Mähkmelööve on sageliesinev nahahaigus vastsündinuil, kel vähemalt mõne päeva jooksul esineb erineva intensiivsusega erüteem (punetus) lahklihal ja/või tuharail. Tavaline mähkmelööbe episoodide ravi sisaldab regulaarset jälgimist, head hügieeni ja lihtsat lokaalset ravi kreemi või salvi määrimisena nahale.

Mähkmelööbe raviks umbes 40 aastat Saksamaal ja Ðveitsis kasutusel olev Bepanthen salv on vesi-õlis emulsioon, mis sisaldab 5% dexpanthenoli. Selle efektiivsust mähkmelööbe ärahoidmisel ajalistel ja enneaegsetel lastel on tõestatud kahes põhiuuringus.

Pärast nende uuringute tulemuste kirjeldamist, arutletakse Bepanthen salvi kasutamise üle antud näidustustel, arvestades uusimaid teadmisi laste naha iseärasustest.

Mähkmelööve on sageliesinev nahapatoloogia vastsündinuil, kel tekib vähemalt mõneks päevaks erineva intensiivsusega punetus lahklihal ja/või tuharail . Enamasti on mähkmelööve minimaalne, 20% on mõõdukalt väljendunud ja raske vähem kui 5%. Lööbeelemendid võivad olla piirdunult või difuusselt, nad võivad ulatuda väljapoole tavaliselt mähkmete all olevast pinnast. Kõige sagedamini on mähkmelööbel mitu tekkepõhjust : pikaaegne kontakt rooja ja uriini seguga, mähkmete surve või hõõrdumine, jne.

Tavaline mähkmelööbe episoodide hooldus koosneb regulaarsest jälgimisest, heast hügieenist ja lihtsast lokaalsest ravist kreemi või salviga. Igal juhul peab vastsündinuile, eriti enneaegsetele toopiliste ravimite manustamisel arvestama nende naha mõningaid iseärasusi, nagu tugevat nahakaudset imendumist. Seda mõjutab oluliselt keha pindala/kaalu suhe, ravimi doos, ravimvorm, manustamise pindala, mähkmete surve, naha metabolism, jne . Seetõttu soovitatakse hoiduda paljude koostisosadega või tuntud allergeene (nagu parfüüme) sisaldavate ravimite kasutamisest.

Bepanthen salv on vesi-õlis emulsioon, mis sisaldab 5% dexpanthenoli ( tabel 1). Pärast paikset manustamist tungib dexpanthenol kiiresti nahka, kus ta muundub pantoteenhappeks. Pärast tungimist rakku haakub pantoteenhape koensüüm A-ga ja atsüülrühma kandva valgu, koensüüm A analoogiga. Need on Krebsi tsükli asendamatud osad, mis osalevad epiteelkoe regeneratsiooniga lõppevates metabolismides. Dexpanthenoli paranemist soodustavat toimet on in vivo tõestatud loomkatsetes ja inimestel . Bepanthen salv, nagu ka dexpanthenol takistab epidermise kaudu vee kaotust, seda tõestati väga ärritatud kuiva käte ja käsivarte naha mudelitel.

Saksamaal ja Ðveitsis on Bepanthen salvi kasutatud 40 aastat vastsündinute mähkmelööbe ravis. Tema efektiivsust ajaliste ja enneaegsete vastsündinute mähkmelööbe ärahoidmisel ja ravis on näidatud kahes põhilises uuringus, mida alljärgnevalt esitatakse ning arutletakse Bepanthen salvi kasutamise võimaluste üle, arvestades uusimaid teadmisi eelnimetatud laste naha iseärasustest.

 

Ravimvorm salv (vesi-õlis)
Aktiivne koostisosa dexpanthenol 5%
Täiteained Protegin X® (kerge vedel parafiin, vaseliin, mikrokristalliline vaha (® THG),glütserool monooleaat, lanoliin alkoholid); vaseliin, lanoliin, valge mesilasvaha; mandliõli; tsetüülalkohol; stearüülalkohol; vedel parafiin; puhastatud vesi.

 

Tabel 1: Bepanthen salvi koostis:

PROFÜLAKTILINE EFEKTIIVSUS

1.protokoll

Bepanthen salvi profülaktilise efektiivsuse hindamise uuring tehti Prantsusmaal Lyonis Debrousse'i haigla neonatoloogia osakonnas . See oli võrdlev, avatud pilootuuring, kus üht rühma raviti Bepanthen salviga ning võrreldi mitteravitud rühmaga.

54 vastsündinud imikut gestatsioonieaga 30 - 38 rasedusnädalat, kel puudus mähkmelööve, hõlmati uuringusse. Profülaktiliselt Bepanthen salviga ravitud laste grupp ja ravimata grupp moodustati nii, et neid oli võimalik võrrelda gestatsiooniea ja sünnijärgse vanuse poolest. Randomiseeriti paarides: pärast ühe randomisatsiooni lisati teine "paariline" jne. Standardiseeritud fotod uurimisalustest piirkondadest tehti uuringu algul ja lõpus.

Vastsündinute mähkmealuse naha igapäevane hooldus koosnes sama pehme vedelseebiga pesemisest, veega loputamisest, millele järgnes kuivaks tupsutamine. Vastavalt randomisatsioonile kas määriti hoolduse lõpul nahale õhuke kiht Bepanthen salvi või mitte.

Mähkmelööbe esinemine märgiti igal mähkmevahetusel haigla personali poolt. Hindamine toimus vastavalt topograafilistele kriteeriumidele (A: terve nahk; B: lööve voltides; C: lööve kumerail pindadel; D: laialdane lööve) ja intensiivsuse kliinilistele kriteeriumidele (0: erüteemita; 1: kerge, vähene roosaka värvusega erüteem; 2: nähtav erüteem; 3: märguv erüteem). Uuringu algul ja lõpus tehtud standardiseeritud fotode kaksikpime hindamine mitteinformeeritud arsti poolt toimus vastavalt samadele topograafilistele ja kliinilistele kriteeriumidele.

Statistiliselt analüüsiti (?² testina) mähkmelööbe esinemist sõltuvalt ravist (profülaktiline või mitte). Statistiline tõenäosus oli p<= 0,05. Paaritest teostati spetsiifiliselt kaksikute alapopulatsiooni andmetel, tõenäosus p<= 0,05.

2. tulemused

Tabel 2 esitab kogu vastsündinute grupi tulemusi. Mähkmelööbe esinemissagedus oli tuntavalt kõrgem, kuigi statistiliselt ebatõenäoliselt, ilma profülaktilise ravita laste grupis: 57% võrreldes 31%-ga Bepanthen salviga ravitute rühmas (p=0,06;?² test) - joonis 1. Mähkmelööbega laste puhul ei tundu jälgimine näitavat intensiivsuse erinevusi kahe rühma vahel (1,6 +/- 0,8 ravitute grupis võrreldes 1,3 +/- 0,6 ravita grupis). Raskusastme hindamine uuringu algul ja lõpul tehtud standardiseeritud fotode alusel mitteinformeeritud arsti poolt kinnitas osakonna personali poolt tehtud tähelepanekuid.

 

Uuringu-grupp Laste arv Uuringu keskmine pikkus päevades Lööbeta laste uuringus osalemise keskmine pikkus Mähkmelööbega laste arv Lööve uuringu lõpul Intensiivsus uuringu lõpul
Ravita 28 13 18 päeva 16 (57%) 10 B 1,3 +/- 0,6 (n=16)
Bepanthen salv 26 14 18 päeva 8 (31%) 3B; 3C; 1D; 1 teadmata 1,6 +/- 0,8 (n=7)

 

Tabel 2: Bepanthen salvi mähkmelöövet ärahoidva toime efektiivsuse kliiniline hindamine (keskmine +/- standardhälve keskmisest)

Kaksikute alapopulatsiooni analüüs

54 vastsündinust koosnevas uuringurühmas oli 15 kaksikute paari. 12-s neist paaridest raviti üht kaksikut, teist mitte. Tabel 3 tutvustab mähkmelööbe esinemissagedust selles konkreetses uuringurühmas: ravitud laste hulgas oli mähkmelööbe sagedus 17 %, vastandina 58 %-le ravimata grupis (p=0,025; Wilcoxoni test) (skeem1).

Uuringu tingimustele vastavalt oli Bepanthen salvil mähkmelööbe teket vähendav toime, kui teda oli preventiivselt määritud vastsündinu tuharaile.

 

Kaksikute alapopulatsioon Laste arv Uuringu keskmine pikkus päevades Lööbeta laste uuringus osalemise keskmine pikkus Mähkme-lööbega laste arv Lööve uuringu lõpul Intensiivsus uuringu lõpul
Ravita 12 12 15 päeva 7 (58 %) 4 B; 3C 1,4 +/- 0,8 (n=7)
Bepanthen salv 12 16 18 päeva 2 (17 %) 1 B; 1 C 1,5 +/- 0,7 (n=2)

 

Tabel 3: Bepanthen salvi mähkmelöövet ärahoidva toime efektiivsuse kliiniline hindamine kaksikute alapopulatsioonis (keskmine +/- standardhälve).

RAVIEFEKTIIVSUS

1.protokoll

Bepanthen salvi raviefektiivsust hindav uuring leidis aset Prantsusmaal Pariisi Cochini ülikooli keskhaiglas (Centre Hospitalier Universitaire Cochin). Kõiki vastsündinuid raviti kas kodus või ambulatoorsete külastuste ajal Cochini haiglas või jälgiti neid kahes Pariisi laste päevakeskuses.

Kahte uuringut teostati üheaegselt:

 1. avatud uuring, mis hõlmas kahte neljakümnelapselist uuringugruppi.

1.grupp: tavaline nahalööbe hooldus, mis sisaldab pesemist, kuivatamist ja eosiini 1% või 2% lahuse manustamist.

2.grupp: sama hooldusreþiim, millele lisandusBepanthen salvi määrimine igal mähkmevahetusel.

Mõlemas grupis manustati ilmse nahainfektsiooni korral üks või kaks korda päevas polüvinüülpürrolidoon joodi lahust.

 1. Topeltpime uuring, milles võrreldi kaht kuuekümnelapselist uuringurühma.

3.grupp: tavahooldus salviga, milles polnud dexpanthenoli.

4.grupp: tavahooldus Bepanthen salviga.

Nahalöövet hinnati järgnevalt: - papuloosne erüteem (P.E.)

 • Leiner-Moussous tõbi (L.M.)
  vesikulaarne erüteem (V.E.)
  erüteem tuharail / W-kujuline dermatiit (W.D.).

200 nahalöövet jagunesid homogeenselt nelja uuringurühma vahel.

 

Lööbe tüüp 1.grupp 2.grupp 3.grupp 4.grupp
P.E. 6 9 12 11
W.D. 20 22 23 23
V.E. 12 6 23 23
L.M. 2 3 2 3
kokku 40 40 60 60

 

Tabel 4: nahalöövete jagunemine neljas vastsündinute grupis.

2. Tulemused

Lööbe kujunemine esitatakse tabelis 5. Uuringusse hõlmatud 200 vastsündinust 23 kukkusid välja, mida võib seletada asjaoluga, et lapsi jälgiti ambulatoorselt. Tavahooldusega paranes 7. päevaks 8 last 36-st, s.t. 22 % juhtudest. Ravimisel Bepanthen salviga paranes 2.grupis 25 last 34-st ja 4.grupis 33 last 53-st, ehk 66 % juhtudest. Ilma dexpanthenolita salvi kasutamisel paranes 38 % lastest (joonis2).

21.päevaks halvenes 7 lapse lööve 1.grupis (19 %), võrreldes 1 juhusega 2. ja 4. grupis, keda raviti Bepanthen salviga (1 %). Ainult salvi kasutamisel halvenes 5 lapse seisund (9 %) (joonis2).

Selle uuringu tingimuste alusel selgub, et Bepanthen salvil on märkimisväärselt soodne toime nahalöövete muutumisel (vastsündinute mähkmelööve, vesikulaarne ja papuloosne erüteem ja Leiner-Moussous tõbi). Bepanthen salv tundub kiirendavat nahalöövete kadumist ja hõlbustavat terve naha taasteket.

 

Laste arv Langes välja Paranemine 7.päeval Paranemine 14.päeval Paranemine 21.päeval Halvenemine 21.päeval kokku
1.grupp 4 8 8 13 7 40
2.grupp 6 25 6 3 0 40
3.grupp 6 21 15 13 5 60
4.grupp 7 33 11 8 1 60

 

Tabel 5: Bepanthen salvi efektiivsuse kliiniline hindamine vastsündinute mähkmelööbe ravil.

ARUTELU

Mähkmelööve on sageliesinev nahahaigus neonatoloogia osakondades (Debrousse haiglas on esinemissagedus umbes 10 %). Nende muutuste põhjuseks on nii enneaegsete naha kerge vigastatavus (naha ebaküpsus ja vernix caseosa - lootevõide, kaitse kadumine) kui ka sageliesinevad kõhuprobleemid, mis on seotud kasutatavate ravimitega (raud, kaltsium jt.) ning sooltrakti ebaküpsusega. Tuleb meeles pidada, et nii enneaegsete kui ajaliste laste naha pH on aluseline (umbes 6,5 - 7,5). See väheneb kiirelt esimese elunädala jooksul, kuni mõne kuu pärast saavutab lõpuks täiskasvanu naha pH taseme (umbes 4,0 - 5,5). Ajutiselt aluseline naha pH soodustab uuringualuse nahapiirkonna vastuvõtlikkust ebasoodsate faktorite toimele ja mikroobide sissetungile. Pikemaajaline kokkupuude uriiniga soodustab naha aluselise reaktsiooni süvenemist, aktiviseerides roojaensüüme (proteaasi, lipaasi), mis ründavad naha sarvkihti stratum corneumi.

Mähkmelööbe episoodide ajal lõpetatakse naha standardhooldus tavaliselt salvi määrimisega nahale, mis annaks kaitse varjatud ebasoodsate mõjurite eest ning annaks samas võimaluse taastumiseks. Vastsündinu naha hoolduse puhul toopiliste vahenditega tuleb arvestada erinevate faktoritega, mis määravad naha imamisvõime:

 • kui naha sarvkihi kaitsefunktsioon on ajalistel vastsündinutel normaalne, siis enneaegse lapse epidermis on õhem, ainult veidi sarvestunud ja nahakaudne difusioon suureneb 100 kuni 1000 korda, samuti nahakaudne vee kadu 5 kuni 10 korda,
 • nahakaudne imendumine on loomulikult kõrgem tuharate alal,
 • surve suurendab imendumist, tõstes vedelikusisaldust nahas, temperatuuri ja verevoolu antud kohas. Toote manustamisel vastsündinu nahale tekkivad süsteemsed riskid on seotud keha pindala/kaalu suhtega, mis on seitse korda kõrgem kui täiskasvanul sama suhe,
 • inimlike faktoritega, nagu hügieeni harjumused või kodune ravimite pruukimine ilma võimalikke vastunäidustusi arvestamata. Mõned klassikalised näited nahale manustatavaist toodetest, mis on põhjustanud vastsündinutel toksilisi õnnetusi: heksaklorofeen, kamper, boorhape, salitsüülhape, jood ja kortikosteroide sisaldavad naharavimid.

 

Vastsündinutele, eriti enneaegsetele naharavimite manustamine nõuab erilisi ettevaatusabinõusid ja ravimite koostise lihtsust, et mitte kasutada parfüüme, värve, konservante või muid tuntud võimalikke allergeene. Antiseptikumide kasutamist tuleb hoida range kontrolli all, neid tohib manustada ainult kindlalt diagnoositud bakteriaalse infektsiooni korral. Mähkmedermatiidi korral pole nende kasutamine näidustatud, sest antud haigus pole seotud suurenenud bakterite hulgaga. Antiseptikumide kasutamine mitteinfitseerunud piirkonnas võib põhjustada sensibiliseerumist või teatud Gram-negatiivsete bakterite kasvu.

Enneaegsete ja ajaliste laste mähkmelööbe ärahoidmisel ja ravimisel kasutatava Bepanthen salvi kohta on suur huvi, millest annab tunnistust kaks põhiuuringut. Nende uuringute käigus tõestati Bepanthen salvi ohutust. Miinimumini on viidud salvi koostises olevate komponentide arvu, ta ei sisalda konservante ega parfüüme, millega väheneb allergia tekkimise risk. Samuti on ohutu tema koostises olev aktiivne aine dexpanthenol. Ameerika Ühendriikides on Toiduainete ja Ravimiamet tunnistanud ta ohutuks, andes "G.R.A.S." staatuse (üldiselt tunnistatud ohutuks), mis tähistab seda, et teda võib kasutada toidus eelnevalt F.D.A.-lt (Föderaalne ravimiamet) eelnõusolekut taotlemata.

Kõik need Bepanthen salvi omadused on kooskõlas ettevaatusabinõudega, mis on vajalikud vastsündinute, eriti enneaegsete nahal ravimi kasutamisel. Mõlema patsientide grupi puhul on range jälgimine, milliseid preparaate kasutada, põhjustatud nende naha eripärast, mida iseloomustab allergia tekkimise ja süsteemse imendumise kõrge risk.

Tutvu ka Bepantheni kodulehega.

 

Kastuage eesti tähestiku tähti
L.EE.MKT.06.2015.0408
Viimati uuendatud 30.10.2015